Logo

Polityka prywatności

Ten dokument wyjaśnia nasz protokół zarządzania danymi osobowymi w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej witryny internetowej i usług świadczonych za jej pośrednictwem („Usługa”), zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania.

Należy koniecznie pamiętać, że Usługa jest przeznaczona dla osób dorosłych, które ukończyły 18 rok życia lub osiągnęły wiek pełnoletności obowiązujący w ich jurysdykcji, w zależności od tego, która wartość jest wyższa. Usługa jest surowo zabroniona osobom poniżej tego wieku. Nie poszukujemy celowo ani nie gromadzimy żadnych danych osobowych od osób, które nie osiągnęły tego wieku.

Informacje zebrane

Podczas korzystania z Usługi należy pamiętać, że Twój adres IP, kraj pochodzenia i inne informacje nieosobowe dotyczące Twojego komputera lub urządzenia (w tym żądania internetowe, typ przeglądarki, język przeglądarki, adres URL odsyłający, system operacyjny i data) i czas żądania) mogą być dokumentowane do celów informacji z pliku dziennika, zbiorczych informacji o ruchu oraz w przypadku potencjalnego sprzeniewierzenia informacji i/lub treści.

Informacje o użytkowaniu. Możemy rejestrować informacje na temat korzystania przez Ciebie z Usługi, takie jak wyszukiwane hasła, treści, do których uzyskujesz dostęp i które pobierasz, oraz inne statystyki.

Przesłane treści. Wszelkie treści przesyłane, udostępniane lub przesyłane za pośrednictwem Usługi mogą być przez nas gromadzone.

Korespondencje. Możemy prowadzić rejestr wszelkiej korespondencji pomiędzy Tobą a nami.

Cookie. Kiedy korzystasz z Usługi, możemy wysyłać pliki cookie na Twój komputer w celu jednoznacznej identyfikacji sesji Twojej przeglądarki. Możemy używać zarówno plików cookie sesyjnych, jak i trwałych.

Użycie danych

Nasza organizacja może wykorzystywać informacje dostarczone przez Ciebie w celu oferowania określonych funkcji i dostosowania spersonalizowanego korzystania z Usługi. Ponadto możemy wykorzystywać te informacje do zarządzania, utrzymywania i ulepszania funkcji i funkcjonalności Usługi.

Aby to osiągnąć, możemy używać plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych powiązanych technologii do przechowywania danych, eliminując w ten sposób potrzebę ich ponownego wprowadzania podczas kolejnych wizyt. Umożliwi nam to dostarczanie dostosowanych treści i informacji, ocenę efektywności Usługi i monitorowanie zbiorczych wskaźników, takich jak liczba odwiedzających i odsłon strony (w tym w celu monitorowania odwiedzających z podmiotów stowarzyszonych). Ponadto technologie te mogą być wykorzystywane do dostarczania reklam ukierunkowanych na podstawie kraju pochodzenia i innych danych osobowych.

Możemy łączyć Twoje dane osobowe z danymi osobowymi innych członków i użytkowników oraz ujawniać takie informacje reklamodawcom i innym stronom trzecim w celach marketingowych i promocyjnych.

Możemy wykorzystywać Twoje dane do przeprowadzania promocji, konkursów, ankiet i innych funkcji i wydarzeń.

Ujawnianie informacji

Może być konieczne ujawnienie przez nas określonych danych w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub wyegzekwowania naszych Warunków korzystania i innych ustaleń umownych. Ponadto możemy ujawnić określone dane w celu ochrony praw, majątku lub dobrego samopoczucia nas samych, naszych użytkowników i innych stron. Może to wiązać się z udostępnianiem informacji podmiotom zewnętrznym, takim jak organy ścigania lub władze rządowe, niezależnie od tego, czy dana czynność jest wyraźnie opisana w naszych Warunkach korzystania. Takie ujawnienia mają na celu zapobieganie wszelkim bezprawnym zachowaniom lub ich ściganie.

Jeśli przesyłasz, uzyskujesz dostęp lub przekazujesz jakiekolwiek nielegalne lub nieautoryzowane materiały do ​​lub za pośrednictwem Usługi, lub jeśli jesteś o to podejrzany, możemy przekazać wszelkie dostępne informacje odpowiednim władzom, w tym odpowiednim właścicielom praw autorskich, bez powiadamiania Cię.

Różnorodny

Chociaż stosujemy zabezpieczenia fizyczne, zarządcze i techniczne, które są uzasadnione z handlowego punktu widzenia, aby chronić Twoje dane, należy pamiętać, że transmisja informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Dlatego nie możemy zagwarantować ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji lub treści, które nam przekazujesz. Wszelkie przekazywanie nam informacji lub treści odbywa się na własne ryzyko.

Logo
Wszelkie prawa zastrzeżone © itkool.pl