Logo

Roszczenia dotyczące praw autorskich

Bardzo szanujemy i okazujemy szacunek prawom własności intelektualnej innych osób i oczekujemy, że nasi użytkownicy będą okazywać ten sam poziom szacunku. Surowo zabrania się naruszania praw autorskich, znaków towarowych lub jakichkolwiek innych praw własności jakiejkolwiek strony podczas korzystania z naszej witryny internetowej lub usługi. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich treści naruszających te prawa i możemy zaprzestać korzystania z platformy, jeśli naruszysz tę politykę.

W ramach naszych wysiłków mających na celu zapobieganie powtarzającym się naruszeniom wdrożyliśmy politykę, która stanowi, że każdemu użytkownikowi, który w ciągu sześciu miesięcy otrzyma trzy uzasadnione skargi dotyczące jego treści, zostanie zablokowany dostęp do witryny. Niniejsza polityka ma na celu ochronę praw właścicieli treści i zniechęcanie do powtarzających się naruszeń.

– Chociaż nie podlegamy prawu Stanów Zjednoczonych, dobrowolnie przestrzegamy ustawy Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Zgodnie z tytułem 17, sekcja 512(c)(2) Kodeksu Stanów Zjednoczonych, jeśli uważasz, że w Witrynie naruszane są jakiekolwiek materiały chronione prawem autorskim, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

– Wszelkie powiadomienia uznane za nieistotne lub nieskuteczne w świetle prawa nie spowodują naszej odpowiedzi ani żadnych dalszych działań. Aby powiadomienie o domniemanym naruszeniu zostało uznane za skuteczne, musi to być pisemna komunikacja skierowana do naszego agenta i musi zawierać następujące informacje w zasadniczo podobnej formie:

Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które prawdopodobnie zostało naruszone. Proszę opisać utwór i, jeśli to możliwe, dołączyć kopię lub lokalizację (np. adres URL) autoryzowanej wersji utworu; Przykłady dzieł chronionych prawem autorskim, które można zgłosić, obejmują książki, muzykę, filmy, zdjęcia, oprogramowanie i inne dzieła twórcze chronione prawem autorskim.

Identyfikacja materiału uznanego za naruszający prawo i jego lokalizacja lub, w przypadku wyników wyszukiwania, identyfikacja odniesienia lub łącza do materiału lub działania uznanego za naruszające prawo. Proszę opisać materiał i podać adres URL lub inne istotne informacje, które pozwolą nam zlokalizować materiał w Serwisie lub w Internecie;

Informacje, które pozwolą nam się z Tobą skontaktować, w tym Twój adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, Twój adres e-mail;

Oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że wykorzystanie materiału będącego przedmiotem skargi nie jest autoryzowane przez Ciebie, Twojego agenta lub prawo;

Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i że pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań jesteś właścicielem lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela dzieła, które rzekomo zostało naruszone; I

Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub upoważnionego przedstawiciela.

– Jeżeli Twoje zgłoszenie użytkownika lub wynik wyszukiwania w Twojej witrynie internetowej zostaną usunięte w związku z powiadomieniem o domniemanym naruszeniu praw autorskich, możesz przekazać nam roszczenie wzajemne, które musi być pisemną komunikacją do naszego wyżej wymienionego agenta i być dla nas satysfakcjonującą, obejmującą zasadniczo co następuje:

Twój podpis fizyczny lub elektroniczny;

Wymagana jest identyfikacja materiału, który został usunięty lub stał się niedostępny, wraz z miejscem, w którym materiał pierwotnie się znajdował przed jego usunięciem lub udostępnieniem;

Oświadczenie pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że w dobrej wierze wierzysz, że materiał został usunięty lub unieruchomiony w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału, który ma zostać usunięty lub unieruchomiony;

Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz oświadczenie, że zgadzasz się na jurysdykcję sądów znajdujących się pod podanym adresem, w Anguilli i lokalizacji, w której znajduje się rzekomy właściciel praw autorskich; I

Oświadczenie, że akceptujesz obsługę procesową od rzekomego właściciela praw autorskich lub jego agenta.

Logo
Wszelkie prawa zastrzeżone © itkool.pl